น่าซื้อมั้ย???

 

การตั้งท้องตอนอายุ 40 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงสูงมากกว่าคนอาุย ไม่ถึง 30 ปี เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้หญิงที่สูงอายุอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า เราพบว่าความเสี่ยงของการติดเชื้อได้มากกว่า อาจมีความเสี่ยงต่อการแท้งหรือความผิดปกติของการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น อาจมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดหรือก่อนกำหนด แต่ถ้าดูแลร่างกายดี นอนพักผ่อนเพียงพอ ทานอาหารดีมีประโยชน์ กินอาหารเสริมที่บำรุงเป็นพิเศษก็จะลดความเสี่ยงดั่งกล่าวได้ 

การตั้งท้องอายุ 40 ปีขึ้นไปเรียกว่าการตั้งท้องสูงอายุหรือ Advanced Maternal Age (AMA) ซึ่งมีความเสี่ยงหลายอย่างดังนี้

1. ความเสี่ยงของการติดเชื้อ: เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้หญิงที่สูงอายุอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า เราพบว่าความเสี่ยงของการติดเชื้อกับมารดาที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปสูงขึ้น

2. ความเสี่ยงต่อการแท้งนี้สูงขึ้น: ผู้หญิงที่มีอายุสูงขึ้นอาจมีความเสี่ยงต่อการแท้งหรือความผิดปกติของการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น

3. ความเสี่ยงของการเกิดโรคขณะตั้งครรภ์: เนื่องจากการแต่งงานขัดข้องกับลำไส้ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมสูงอากาศเช่นปรับอากาศห้องส่วนตัวหรือการเดินทางในช่วงปลายครรภ์ โรคต่างๆที่ออกซิเจนขาดอาจเกิดขึ้นกับเด็กน้อยในครรภ์

4. ความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานและความดันโลหิตสูง: ผู้หญิงที่มีอายุสูงขึ้นอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงในการตั้งครรภ์

 

5. ความเสี่ยงต่อการเกิดการคลอดก่อนกำหนด: ผู้หญิงที่มีอายุสูงขึ้นอาจมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดหรือก่อนกำหนดแต่ละอาทิตย์ สรุปมาเป็นได้ว่า การตั้งท้องในอายุ 40 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในหลายด้าน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีภาวะแทรกซ้อนหรือการคลอดก่อนกำหนดเสมอไป ผู้หญิง