น่าซื้อมั้ย???

ภูมิแพ้ใต้ตาดำ (Allergic shiners) เกิดจากการอักเสบในเส้นเลือดของหลอดเลือดใต้ตา (venous plexus) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้และการไหลเวียนเลือดในพื้นที่ดังกล่าว. นี่คือบางสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดภูมิแพ้ใต้ตาดำ:

1. **การอักเสบในหลอดเลือด**: การติดเชื้อหรืออักเสบที่หลอดเลือดใต้ตาอาจทำให้เลือดหยุดไหลออกมีปริมาณมากขึ้น ทำให้แสดงผลเป็นสีดำใต้ตา.

2. **การปรับตัวและการซ้ำเท่ากัน**: การติดเชื้อหรือการเผยตัวต่อสิ่งที่ทำให้เกิดภูมิแพ้อาจทำให้เลือดไหลไปที่หลอดเลือดใต้ตามากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อหรือตกตะกอนที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้.

3. **การทำให้หลอดเลือดขยาย**: สารที่ปล่อยออกมาในกระบวนการภูมิแพ้อาจทำให้หลอดเลือดขยาย ซึ่งเพิ่มปริมาณเลือดในพื้นที่ใต้ตา.

4. **การทำให้ผิวหนังเลี้ยงเลือดน้อยลง**: สารที่ปล่อยออกมาในกระบวนการภูมิแพ้อาจทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดใต้ตา ทำให้มีการไหลเวียนเลือดน้อยลง.

การที่ผู้ที่มีภูมิแพ้จะมีใต้ตาดำนั้นเป็นเพียงเพื่อการแสดงผลที่แตกต่างเท่านั้น และมักจะเกิดร่วมกับอาการภูมิแพ้อื่น ๆ ได้ เช่น น้ำมูกไหล จาม หรือตาแดง. การรักษาจึงควรเน้นการจัดการอาการภูมิแพ้โดยการป้องกันและลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภูมิแพ้. หากมีอาการรุนแรงหรือเป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม.