น่าซื้อมั้ย???

ตาแพ้แสง มี โอกาส หาย ไหม เป็นโรคใหม่ที่หลายๆคนเป็น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจาก

การติดเชื้อ  อาจจะส่งผลให้เกิดอาการแพ้แสงได้

หรือโรคตาบางชนิด เช่น โรคเยื่อบุตาขาวอักเสบ โรคตาแห้ง โรคภูมิแพ้ที่ตา โรคม่านตาอักเสบ โรคต้อหิน เป็นต้น

หรืออาจจะเกิดจากโรคจิตเวช เช่น อาการวิตกกังวล ความเครียด และอาการซึมเศร้า

หากท่านใดพบว่ามีอาการแพ้แสง ให้ไปปรึกษาแพทย์ดู หรือลองหาวิตามินบำรุงสายตา มาลองทานดู