น่าซื้อมั้ย???

การแสบตาเมื่อมองจอมือถือเป็นเวลานานๆ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

  1. การกะพริบตาน้อยลง เมื่อเราจดจ้องมองจอมือถือ เรามักจะกะพริบตาน้อยลง ทำให้ดวงตาแห้งและเกิดการระคายเคือง
  2. แสงจากจอมือถือ แสงสีนำเงินที่ออกมาจากจอมือถือ (blue light) ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาได้ง่าย เพราะเป็นแสงที่มีคลื่นสั้น
  3. การเพ่งตาและหน้าจอใกล้เกินไป การนั่งอยู่ห่างจากหน้าจอมากเกินไปหรือมองเข้าไปในมุมที่แคบเกินไป อาจทำให้ตาต้องเพ่งมองมากจนเกิดอาการล้าและแสบได้
  4. ระยะเวลาในการมองนานเกินไป การจ้องมองหน้าจอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ โดยไม่ได้พักสายตา ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการแสบตาได้
  5. สภาพแวดล้อม เช่น แสงแดดส่องเข้าจอ ห้องมืดเกินไป หรือแม้กระทั่งพื้นหลังจอที่สว่างเกินไป อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการแสบตาได้ง่ายขึ้น

การลดความเสี่ยงของอาการแสบตาจากการมองหน้าจอมือถือ คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ พักสายตาบ้าง และควรปรึกษาแพทย์หากอาการรุนแรง